donderdag 24 mei 2007

Thaiboksen wint aan populariteit onder Surinaamse jeugd


Eerste sportbeurs goed ingeslagen bij vooral jeugdigen
door John Zaalman en Terence Oosterwolde 18-05-2007 de Ware Tijd


Paramaribo - De eerste sport- en recreatiebeurs van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) is goed ingeslagen bij vooral de jeugd. De activiteit is gisteren in het Flamboyant Park geopend en loopt morgen af. Wel was duidelijk dat alles nog niet in kannen en kruiken was. Zo waren er lege stands, waren bezette stands nog niet helemaal opgericht.

De grootste missers echter waren het ontbreken van foto’s van Surinaamse grootste sporthelden Anthony Nesty en Letitia Vriesde in de stands van de Surinaamse Zwembond (SZB) en Atletiekbond (SAB). In de stand van Sport- en Jeugdzaken was er gelukkig wel een foto van Nesty.

Behalve de stands waar informatie ingewonnen kon worden, werden de leerlingen die van heinde en verre kwamen, vergast op onder meer thaiboks- en G-voetbal-demonstraties. Ook de hoogwaardigheidsbekleders – de directeuren Stanley Sidoel (Cultuur) en Richenel Trustfull (Jeugdzaken) – lieten zich niet onbetuigd. Zo werd na de officiële opening Onderwijsminister Edwin Wolf op het podium geroepen om samen met Bernadette Agbulos van B-Fit de aanwezigen op te warmen.

Dat ze de smaak flink te pakken hadden bewezen districtscommissaris Strijk en zijn secretaris, die ook meededen in de pencak silatdemonstratie.

Districten
Voorzitter Desmond Plet van de vaste commissie Sport en Recreatie van het NJP praat van een zekere mate van voldoening “vooral als we zien dat de jeugd wild enthousiast is.” Belangrijk voor hem was de jeugdigen bezighouden. Dat er enkele lege stands waren op de openinsdag schrijft Plet toe aan organisatorische omstandigheden binnen de organisaties aan wie ze toegewezen waren. “Maar dat mag de pret niet drukken. Het moet nog meer pit geven aan de mensen om de beurs te bezoeken. Ze moeten nieuwsgierig zijn.”

Plet was wel tevreden met de opkomst, maar gaf toe dat zijn organisatie niet wijs is geweest om de districten in de eerste fase erbij te betrekken. “Ik maak die fout nooit meer om te zeggen ‘ik begin eerst daar en de rest volgt’. Alle districten moeten in één keer erbij betrokken worden.”

Op de eerste dag waren de districten Wanica, Para, Paramaribo en Saramacca vertegenwoordigd. Commewijne zal waarschijnlijk vandaag aanwezig zijn en morgen Marowijne. Bij de voorbereidingen is een aantal districten in kaart gebracht waar de beurs in het vervolg opgezet zal worden. De opzet zal in de toekomst veel spannender en groter zijn.

Haastig
Voorzitter Guno van der Jagt van de Surinaamse Zwembond teven secretaris-generaal van het Surinaams Olympisch Comité vindt het initiatief goed. “Alleen denk ik dat het te haastig is gegaan. Het had een beetje beter voorbereid moeten worden.” De organisatie zou volgens hem wel hebben afgestemd met het SOC, “maar ze hadden gewoon meer tijd in moeten steken.” Plet daarover zegt een open oor te hebben naar de kanttekeningen en zowel de goede zaken als de mankementen mee te nemen in de evaluatie. Van der Jagt kijkt los van de manco’s toch tevreden terug naar de opzet van de beurs. De jeugd moet echt meer gemobiliseerd worden om te gaan bewegen. “Anders gaan we later een groot probleem hebben.”

Eén van de manco’s was het ontbreken van de zwemdiploma’s en andere attributen. De voorzitter beloofde dat het euvel gecorrigeerd zou worden. Behalve de bond waren ook de clubs Neptunes, De Dolfijn en Oase prominent aanwezig met onder meer fotomateriaal.

Belangstelling
Nog voordat de beurs officieel geopend was, was opvallend dat de meeste kinderen hun weg zochten naar de stands van de Surinaamse Dambond (SDB), de Surinaamse Basketbalbond en het thaiboksen. De SDB had diverse damborden op een lange tafel geplaatst waar zowel jongens als meisjes genoten. Op de wand was er ook een groot dambord geplaatst, waarbij damarbiter Ram Raghoenath uitleg gaf. Eén van zijn eerste ‘leerlingen’ was legerkapitein Michael Klein. “Hij legt me de techniek uit, maar ik weet wel te ’dammen’”, zei hij nog lachend. Raghoenath is blij met de beurs en dat de interesse voor de sport groot is. De belangstelling van de bezoekers gaat volgens hem meer uit naar de spelregels en waar er lessen worden verzorgd. Raghoenath meent dat het in de bedoeling ligt lessen te verzorgen.

Suelen Omzigtig vond het interessant om te zien hoe er wordt gedamd. Zelf is ze niet van plan iets met deze tak van sport te doen, omdat ze actief is in de slagbalsport. De speelster van Stanvaste houdt daarnaast meer van zwemmen.

Directeur Harold Meinzak van het basketbalbureau is van mening dat met de beurs vooral de jeugd gestimuleerd kan worden meer aan sport te gaan doen. Er werd geïnformeerd naar de verschillende verenigingen waar ze zich zouden kunnen aansluiten. Direct na de opening werden vooral de meisjes opgeroepen om zich naar de stand van de SBB te begeven. “Basketbal is niet alleen voor jongens. We proberen eigenlijk meer meisjes erbij te betrekken aangezien dat de laatste jaren niet is gelukt. We hebben vandaag wel een aantal gezien en hopen op meer.” In de stand was er ook een bucket, waar er enkele stevige partijtjes in schooluniform gespeeld werd. Daarnaast waren er krantenknipsels. Jammer vond Meinzak dat de verenigingen niet echt ingespeeld hebben op de beurs, “hoewel we allemaal aangeschreven hebben. Het was de bedoeling dat ze er ook zelf bij zouden zijn.” De beurs is goed uitgevallen voor de SBB, die vandaag een aanvang maakt met de jongens aspiranten play-off. Morgen zijn de jeugdjongens aan de beurt. Via dit podium kan de play-off kosteloos gepromoot worden.

Bij het thaiboksen kreeg Keswiresh Narain van de Kaikoesieschool te Lelydorp de kans voor het eerst in de ring te stappen. Zoals hij het zelf zegt, heeft hij deze sport al altijd leuk gevonden en was dit de gelegenheid om ervan te ‘proeven’. “Ik heb vandaag de kans gehad en het met beide handen aangegrepen. Ik wilde ernstig vechten en heb dat ook gedaan.” De vechters moesten echter gestopt worden aangezien zowel Narain als zijn tegenstander er behoorlijk hard tegenaan gingen.” Narain is van plan verdere informatie in te winnen en zich bij een sportschool aan te sluiten. De beurs vindt hij prachtig. De jeugd had ook de gelegenheid enkele grootheden in de thaibokssport te ontmoeten. Behalve Remie Burke en Angelo Simson waren aanwezig de wereld- en Europees kampioenen Marco Pique en Brian Lo-A-Njoe. Verder was er in de stad ook informatie in te winnen van de Booster Fight Shop, de eerste sportwinkel in Suriname die zich uitsluitend gericht heeft op de gevechtssporten.

Belang van sport
Minister Wolf en NJP-voorzitter Melvin Bouva wezen op het belang van sport. “Het organiseren van deze beurs is een middel om een ieder te informeren”, aldus Wolf. Het doel is daarnaast jongeren bewust te maken van de opvoedende en vormende waarden van de sport. De minister sprak de hoop uit dat de beurs mensen kan inspireren om zelf aan sport te gaan doen en te bewegen. “Via sport kunnen we een Suriname krijgen met gezonde burgers.”

Bouva noemde sport een ontwikkelingsproduct. Hij vond het daarom jammer dat niet iedereen in Suriname voldoende inziet wat het belang van sport is. Hij hoopt dat met de beurs dat besef overgebracht kan worden. Om het belang van sport te benadrukken gaf hij de schooljeugd een ezelsbruggetje mee:
S: sport kan een bijzondere rol vervullen in de eenheid van het land;
P: participatie om een gezond Suriname te hebben;
O: ontspanning;
R: race, weddenschap om tot de eerste te behoren;
T: tactiek, wijze om ervoor te zorgen dat de jeugd zich niet op het verkeerde pad begeeft, zoals criminaliteit en hiv/aids, die de samenleving bedreigen.

(Bron: http://www.dwtonline.com)
(Bron foto's: archief Kraaijer)
(Bron foto basketbal: http://www.waterkant.net)

Geen opmerkingen:

Thaiboksschool 'The Ultimate' in Paramaribo, is in februari 2006 opgericht door Rodney Belfor ('Iron'). Getraind wordt te Wi kon Tren. Via deze site houdt Rodney u op de hoogte van prestaties van zijn leerlingen en van ander nieuws!

Wie meer over thaiboksen wil weten of wanneer trainingen worden gegeven bij The Ultimate en/of de school van Belfor wil sponsoren kan contact met hem opnemen via telefoonnummer +00 597 8571052.